1.814.317 me të drejtë vote në vend

Në zgjedhjet e shtata presidenciale, të cilat do të zhvillohen të mërkurën, 1.814.317 zgjedhës kanë të drejtë vote në RMV.

Marketing

1.713.758 zgjedhës janë të regjistruar në ekstraktet e Listës zgjedhore për votim në shtet.

2.569 zgjedhës janë regjistruar në ekstraktet e veçanta nga Lista Zgjedhore për personat që kanë paraqitur kërkesë për votim në përfaqësitë diplomatike konsullore apo zyrat konsullore, ndërsa 2147 zgjedhës janë në burgje apo paraburgim. Në shtesë, janë regjistruar edhe 534 votues të cilët kanë paraqitur kërkesë për votim në institucionet për përkujdesje jashtëfamiljare.

Për të bërë të mundur votimin e këtyre zgjedhësve, janë përcaktuar 3480 qendra votimi në vend. Megjithatë, në 120 qendra votimi ka më pak se dhjetë votues, të cilët janë udhëzuar të drejtohen në qendrën më të afërt të votimit për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar për presidentin e ardhshëm të RMV-së.