10 punët që kanë më shumë gjasa të shkaktojnë divorc

Faktorë, si orët e gjata të punës, koha larg shtëpisë, stresi i lartë dhe paga e ulët, janë disa nga arsyet që mund të çojnë shumë martesa në divorc. Një raport nga GoBankingRates, që analizoi të dhënat në SHBA, rendit disa nga punët që mund të shkaktojnë probleme me martesën.

Marketing

Teknik inxhinierik
Shkalla e divorcit: 14%

Punonjësit në bibliotekë, nëpunës
Shkalla e divorcit: 15%

Kujdestarët e kafshëve
Shkalla e divorcit: 15%

Ushtarak
Shkalla e divorcit: 15%

Punëtorët e përgatitjes dhe shërbimit të ushqimit
Shkalla e divorcit: 15%

Teknik kimik
Shkalla e divorcit: 15%

Operacionet ushtarake
Shkalla e divorcit: 17%

Teknikë dhe mekanikë të automjeteve
Shkalla e divorcit: 17%

Logjistikë
Shkalla e divorcit: 18%

Mbikëqyrësit ushtarakë të linjës së parë
Shkalla e divorcit: 30%

Raporti vuri në dukje se stresi i punës dhe qëndrimet e gjata jashtë shtëpisë janë disa nga arsyet pse kjo punë ka shkallën më të lartë të divorcit.