Arment Sadiku Magjistër i parë Teknologjis Ushqimore në Kërçovë

Arment Sadiku sot ka mbrojtur temën e magjistraturës me titull: “Vlersimi i parametrave fiziko-kimik dhe mirkobiologjik i disa kultivarëve të mollës dhe ndryshimet e mundëshme gjatë përpunimit” në Fakultetin e Teknologjis Ushqimore dhe të Ushqyerit në Univesrsitetin e Tetoves – drejtimi Teknologji Ushqimore tek prof.dr Xhezair Idrizi, mentor, prof.dr.Xhabir Abdullahi dhe komison Prof.dr Ismail Ferati.

Marketing

Armendi ka lindur në Kërçovë në vitin 1990 shkollën fillore e ka kryer në Zajaz, të mesmen në SHMK”Drita”, ndërsa pёr studime zgjodhi një drejtim te vaçant dhe deficitar në vendin tonë, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit –Programi Studimor: Tekonologji Ushqimore.

Pasi kreu strudimet në kohën e paraparë dhe me sukses, duke ditur se në Kërçovë nuk ka diksuh me drejtim të tij dhe se ndoshta vendit të tij i duhej, regjistroi Magjistraturën në Univesristetin e Tetovës në të njejtin drejtim të cilin e kreu me sukses dhe sot e mbojti para profesorve të tij nga të cilët morri lëvdata dhe përgëzime për temen shkencore.

Vlen të përmendet fakti se në Maqedoni kemi deficit të drejtimieve të Shkencave Matematiko Natyrore, ndërsa Armenti është i pari në Kërçovë dhe ndër të paktët Maqedoni.

Marketing