Arsovska inspekton punimet ndërtimore në rrugën “808” në komunën e Gazi Babës

Aktivitetet ndërtimore në rrugën “808”, në komunën e Gazi Babës, janë në fazën përfundimtare, ndërsa sot inspektuam fillimin e punimeve për brezin e ri të gjelbër dhe ndërtimin e shtegut të ri të biçikletave dhe këmbësorëve përgjatë rrugës.

Marketing

Ekipet në terren sot filluan fazën përfundimtare të punimeve të ndërtimit të rrugës në rrugën “808” në shtrirjen nga kryqëzimi me rrugën “Brigada 16 maqedonase” deri në kryqëzimin me bulevardin “Kiro Gligorov”, d.m.th. 9200 metra katrorë, 1000 metra e gjatë. Përveç rikonstruksionit të plotë të rrugës, rruga “808” merr edhe një shteg të ri për këmbësorë-biçikleta, në të dy anët e rrugës. Me rindërtimin e kësaj rruge të frekuentuar në të cilën lëvizin një numër i madh i automjeteve të mallrave, meqenëse është zonë industriale, po përmbushim kërkesat e qytetarëve dhe ky është një nga projektet e premtuara nga programi “Për Shkupin modern”.

Më parë është kryer një rikonstruksion i plotë i rrjetit të ujësjellësit dhe pajisjeve hidroteknike të mbetura, të ujërave të zeza atmosferike, si dhe janë zëvendësuar grykat jofunksionale, të cilat do të parandalojnë përmbytjet e ardhshme në këtë zonë. Punët ndërtimore në rrugën “808” i kryejnë ekipet e ndërmarrjes publike “Rrugë dhe Rrugica” Shkup.