Autizmi tek të rriturit – çfarë duhet të dini rreth simptomave dhe diagnostikimit

Çrregullimi i spektrit të autizmit (ASD) është një nga çrregullimet neurozhvillimore më të zakonshme.

Marketing

Në shumicën e rasteve, njerëzit autikë diagnostikohen në fëmijëri, zakonisht pas moshës 4 vjeçare.

Megjithatë, disa të rritur autikë nuk diagnostikohen që në fëmijëri edhe nëse simptomat e tyre janë të rënda.

Në këtë artikull, AgroWeb.org ju njeh me shenjat dhe simptomat e autizmit në moshë madhore dhe rëndësinë e marrjes së diagnozës.

Shenjat dhe simptomat e autizmit tek të rriturit

Shenjat dhe simptomat e zakonshme mund të përfshijnë :

vështirësi në zhvillimin e bisedës

vështirësi në krijimin ose mbajtjen e miqësive të ngushta

parehati gjatë kontaktit me sy

sfida me rregullimin e emocioneve

interes ekstrem për një temë të caktuar

monologë të shpeshtë për të njëjtën temë

mbindjeshmëri ndaj tingujve ose aromave që duket se nuk shqetësojnë të tjerët

vështirësi në të kuptuarit e sarkazmës ose idiomave

mungesa e lakimit gjatë të folurit

interesi i kufizuar vetëm për disa aktivitete

probleme me leximin e emocioneve tek të tjerët

vështirësi në të kuptuarit e shprehjeve të fytyrës dhe gjuhës së trupit

vështirësi për t’u përshtatur me ndryshimin

sjellje të përsëritura

ankth social

nevoja për të rregulluar artikujt në një rend të caktuar

Njerëzit autikë zakonisht nuk i kanë të gjitha shenjat dhe simptomat e mësipërme.

Ata mund të përjetojnë të tjera simptoma që nuk janë në listë. Simptomat ndryshojnë nga personi në person, por edhe sipas gjinive.

Pse diagnoza mund të jetë sfiduese tek të rriturit

Diagnoza e një të rrituri mund të jetë sfiduese për disa arsye:

Simptomat mund të jenë më të buta dhe si rezultat më të vështira për t’u njohur.

Ata mund të maskojnë shenjat dhe simptomat mjaft mirë.

Hulumtimet tregojnë se një nga testet e zakonshme që diagnoztikon autizmin në moshë madhore, ADOS-2, mund të jetë i besueshëm. Por një mjek duhet të njohë simptomat e një personi në mënyrë që t’i referojë ata në testim.

Shumë mjekë mund të mos jenë të njohur me shenjat e autizmit në moshë madhore. Veçanërisht nëse simptomat e pacientit nuk janë të rënda ose nëse pacienti ka edhe shqetësime të tjera, për shembull, ankth.

Përfitimet e diagnozës

Jo çdo i rritur autik i padiagnostikuar mund të dëshirojë ose të ketë nevojë për një diagnozë.

Është e rëndësishme të respektohen nevojat dhe preferencat e individit.

Për ata që e preferojnë atë, një diagnozë mund të ofrojë disa përparësi.

Diagnoza mund të japë një shpjegim për sfidat që mund të përjetojë një individ autik.

Mund t’u japë anëtarëve të familjes, miqve dhe kolegëve një kuptim më të mirë të autizmit.

Mund të hapë akses në shërbime dhe përfitime, duke përfshirë në vendin e punës ose mjediset arsimore.

Mund të zëvendësojë një diagnozë të gabuar./