Bekteshi u dha mirënjohje tradicionale minatorëve më të mirë

Me rastin e Ditës së Minatorëve, dymbëdhjetë minatorë të propozuar nga punëdhënësit e tyre nga minierat aktive në vend, morën pllaketa për përkushtimin dhe arritjet e tyre profesionale në ceremoninë e organizuar për të 11 herë nga Ministria e Ekonomisë.

Marketing

“Minatorët përfaqësojnë burimet tona të paçmueshme njerëzore dhe ne jemi të detyruar t’u sigurojmë atyre kushte më të mira pune”, tha ministri Bekteshi, duke i përgëzuar ata në festën e ditës së tyre.

“Ky sektor i rëndësishëm ekonomik, si dhe shërbimet shoqëruese që i shërbejnë këtij kompleksi në vendin tonë, numërojnë mbi 10,000 punonjës. Parë sipas sektorëve, minierat dhe guroret marrin pjesë me 8.31% në prodhimin e përgjithshëm industrial në vend. Prandaj, ky sektor është një nga sektorët kryesorë të prodhimit industrial dhe është me rëndësi të madhe për ekonominë e Maqedonisë, “tha Bekteshi duke shtuar se disa komuna në vend, dhe fusha më të gjera, janë pothuajse tërësisht të varura nga veprimi i një miniere.

” Maqedonia si shtet është i hapur për investime në secilën degë industriale, duke imponuar detyrimin për të përdorur teknikat dhe teknologjitë më moderne. Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të vazhdojë aktivitetet e saj të planifikuara në sektorin e burimeve minerale, duke i kushtuar vëmendje të veçantë këtij segmenti ekonomik, të udhëhequra nga parimi për zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit”, theksoj Bekteshi.

Kryetari i Shoqatës së Minierave Nikolajco Nikollov Maqedonisë mirëpriti minatorët si një forcë shtytëse në këtë sektor, të cilët janë bazë e industrisë sonë, duke i kushtuar vëmendjen nevojës për të përmirësuar kushtet e tyre të punës nga punëdhënësit. Ai theksoi ndryshimet në Ligjin për burime minerale, propozuar nga një grup deputetësh në procedurë të shkurtuar, duke e vlerësuar atë si selektiv dhe të pazbatueshëm, pasi që rregullimi ligjor
gjithmonë ofron mundësinë për përmirësim, por me analiza dhe ekspertizë të plotë. Sipas Nikolov, ndikimi negativ i panevojshëm i drejtuar në sektorin e minierave nuk do të sjellë përfitim për askënd, veçanërisht pasi zhvillimi i kësaj dege çon në rritjen ekonomike të shtetit dhe ndikon në çdo segment të shoqërisë.

Ministri Bektashi u dha mirënjohje minatorëve Dushko Todorovski nga “Sasa” – Makedonska Kamenica , Oliver Najdovski nga “Bucim” Radovish, Dragan Vasilev dhe Zoran Petrovski nga “Bulmak 2016″ Zletov dhe Toranic, Trajce Stojovski nga ” Kombinati Marble ” – Prilep, Bajram Nesimovski nga “Knauf Radika” Dibër, Borce Kostadinovski USJE Çimento – Shkup, Arsim Iseni nga “Mali Loshinjë” – Shkup, Mijalce Stanojkovski nga “Granit” – Shkup, Naser Muharemi nga “Rruga Përparimi” – Tetovë dhe Musa Akmentemiz ” Fimar Balkan “- Prilep. Mirënjohjet për një kontribut të veçantë në fushën e burimeve minerale, i dha sekretari shtetëror Zoran Pavlovski. Këto mirënjohje ju dhanë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Teknike – Shtip, Shoqatës së Minierave në Maqedoni, Universitetit të Tetovës, Inspektorati Shtetëror për inspektimin Teknik, Institutit Gjeologjik të Republikës së Maqedonisë dhe Universitetit “Nënë Tereza” Shkup.

Marketing