Blerim Bexheti: ‘Muki’ po e tregon fytyrën e vërtetë

Gjatë angazhimit tim politik sidomos në sferën e jurisprudencës , kam qen i fokusuar në drejtim të realizimit të reformave në drejtësi dhe gjyqësor por sidomos në drejtim të realizimit të parimit të përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në këtë sferë funksionimit të shtetit. Angazhimin tim nuk mund të vlerëson ndonjë “ muki “ por elektorati shqiptarë I cili më ka dhënë besimin në ciklet zgjedhore me votën e tyre.

Marketing

Jam angazhuar për këtë përfaqësim dhe jo si ky far “ muki “ për skenare dhe komplote policore , sidomos ndaj institucioneve të fesë islame, siç është ky skenar i fundit i “mukit”.

Akti i fundit në BFI vetëm tregon fytyrën e vërtet të tij para opinionit. “ Mukit “ e tillë I ka dënuar historia dhe këtë do ë bëjë përsëri se gjyqi I saj është më I drejti!