Boshnjakovski: Amnisti nuk do të ketë për askënd që ka shkelur ligjin

Jashtë çfarëdo lloj logjike, gjegjësisht tërësisht është në kundërshtim me shtetin juridik siç është Maqedonia, ku ligjet duhet të vlejnë njëjtë për të gjithë, është vlerësimi i Qeverisë për iniciativën e dorëzuar nga një zyrë e avokatëve në Shkup deri te Gjykata Kushtetuese për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dy neneve nga Kodi Penal.

Marketing

Ky është vendimi i sjellë në seancën e djeshme qeveritare me të cilin ajo kërkesës për mendim nga ana e Gjykatës Kushtetuese, i propozon gjykatës që të mos e pranojë këtë iniciativë. Bëhet fjalë për iniciativë të dorëzuar nga zyra e avokatëve Elenko Millanov, e cila përfaqëson një nga ish-funksionarët e lartë, ndërsa me të cilën kërkohet që përgjegjësia për parregullsi në furnizimet publike të transferohet mbi komisionet për furnizime publike dhe nga çfarëdo lloj përgjegjësie të mbrohen funksionarët.

“Qeveria i urdhëroi Gjykatës Kushtetuese që të mos e pranojë iniciativën me qëllim që të pamundësohet evitim i përgjegjësi për vepra të kryera penale nga ana e funksionarëve të lartë nga qeveria paraprake për të cilët për momentin po zhvillohet procedurë nga PSP”, tha në konferencën e sotme për shtyp zëdhënësi qeveritar, Mile Boshnjakovski.

Ai theksoi se njëkohësisht me iniciativën kërkohet që edhe lëndët që po zhvillohen në këtë moment, ndërsa që u dedikohen veprave penale të lidhura me keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit të ndërpriten derisa Gjykata Kushtetuese nuk prononcohet për të.

“Kjo nuk është e pranueshme në asnjë formë. Amnisti në Republikën e Maqedonisë nuk do të ketë për askënd që e ka shkelur ligjin pa marrë parasysh përkatësinë etnike ose politike”, theksoi zëdhënësi Mile Boshnjakovski.

Marketing