Carovska: Kufiri i moshës për pension nuk do të zhvendoset

Fokusi i aktiviteteve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është mbrojtja e pensionistëve të ardhshëm dhe ulja e deficitit në FPISM (PIOM). Ne mbetemi në të njëjtin pozicion – kufiri i moshës për daljen në pension nuk do të zhvendoset.
Këtë e theksoi sot ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në përgjigje të pyetjes së gazetarëve se deri ku është reforma që u njoftua për zgjidhjen e deficitit financiar në Fondin Pensional dhe Invalidor të Sigurimeve të Maqedonisë.

Marketing

“Për sa kohë që nuk kemi pozicionin përfundimtar, ne nuk do të dalim në opinion për këtë. Është e rëndësishme të theksohet se pensionistët e tanishëm janë të sigurt. Kemi pension, pagesa e pensioneve është e rregullt. Dy herë në vit, siç premtuam, ne po i përshtatim pensionet me kostot e rritjes së pagave dhe të jetesës, dhe kjo është arsyeja pse ka një rritje të vazhdueshme të pensioneve”, vuri në dukje Carovska.

Ajo vuri në dukje se për momentin nuk ka nevojë për presion shtesë mbi këtë çështje dhe se përkundrazi, të gjithë së bashku duhet të vendosim kur është mirë që të bëhet kjo dhe kjo çështje do të pësojë ndryshime ligjore dhe i gjithë sistemi do të stabilizohet.

“Ne mbetemi në të njëjtin pozicion – kufiri i moshës për daljen në pension nuk do të zhvendoset. Të gjitha përshtatjet e tjera që do të bëhen nuk do të jenë të dëmshme për askënd, por të gjithë së bashku do të investojmë në një sistem më të mirë. Nuk do të vendosja afate kohore, e rëndësishme është që ne të jemi të sigurt kur bëhet një reformë, të jemi të harmonizuar se nuk ka dilema, se në fund do të kemi një sistem të qëndrueshëm të pensioneve që kujdeset për pensionistët aktualë dhe pensionistët e ardhshëm “, shtoi Carovska.

Marketing