Deputetët e Kosovës për vizitë në Parlamentin e Maqedonisë

Një delegacion i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Komisionit për administratë publike dhe vetëqeverisje lokale Naid Hasani, sot është për vizitë në Parlament.

Marketing

Siç informon pres shërbimi kuvendor është paraparë takim me nënkryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Vesel Memedi, së bashku me kryetaren e Komisionit Ligjdhënës-juridik, SOnja Mirakovska dhe kryetarin e Komisionit për Vetëqeverisje Lokale, Xhevat Ademi. shk/