“Drisla” i kthehet në menaxhim Qytetit të Shkupit

Këshilli i Qytetit të Shkupit anuloi përzgjedhjen e kompanisë gjermane “Scholz” si një partner privat për deponinn Drisla. Kompania nuk ka regjistruar një person juridik brenda 30 ditëve nga zgjedhja e tij, siç parashikon ligji, gjë që është kusht për nënkontraktimin e një kontrate me Qytetin e Shkupit.

Marketing

Vendimi vjen pas një procesi të gjatë gjyqësor që përfundoi me përfundimin e një marrëveshjeje me partnerin e përzgjedhur më parë – konsorciumi italian FCL Ambiente. Kjo ndodhi pas vendimit të Gjykatës së Lartë Administrative.
Duke pasur parasysh se tani të gjithë partnerët e mundshëm janë jashtë lojës, Qyteti i Shkupit tani do të shfrytëzojë rastin për të kthyer Drislën nën autoritetin e tij.