EVN: Kishte defekt por njëkohësisht zbuluam edhe lidhje të paligjshme

Nga EVN kanë dalë me sqarim se bëhet fjalë për defekt dhe ekipet e EVN distribucionit janë në terren për mënjanimin e tij, por hasën në vështirësi për shkak të detektimit të manipulimeve të rënda në rrjet të bëra muajin e fundit Nga EVN thonë se ndeshën kabllo të lidhura me rrjetin, në mënyrë të jashtëligjshme nga ana e përdoruesve të caktuar.

Marketing

Banorët e këtyre fshatrave, veç më kanë furnizim stabil me energji elektrike ndërsa ekipet e EVN-së do të vazhdojnë të punojnë në terren, sepse imputimet e tilla ilegale i kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm rrjetit.

EVN ka ndërmarrë masa ndaj personave që në mënyrë ilegale kanë bërë lidhje në rrjet në këtë rajon, thuhet në reagimin e kompanisë.

Marketing