Forum ekspert për zbatimin e procedurave për sterilizim, ndjekjen dhe kontrollin e tyre

Asociacioni për dezinfektim dhe sterilizim sot në Shkup organizon ngjarje të ekspertëve me temë, “Zbatimi i procedurave për sterilizim, ndjekjen dhje kontrollin e tyre të sterilizimit”.

Marketing

Asociacioni ekziston tashmë 10 vjet dhe është anëtare e Asociacionit më të etabluar në fushën e sterilizimit në botë, Forumi botëror për sterilizim (WFHSS). Në Asociacion janë të anëtarësuar entuziastë nga profile të ndryshme të punonjësve shëndetësorë.

Ligjërues në ngjarje janë ekspertë të shqupar nga fusha e sterilizimit nga vendi ynë, si edhe nga Sllovenia, Bullgaria dhe Serbia.

Është paraparë në suaza të takimit njëditor të ekspertëve të mbahet diskutim për partneritet të paralajmëruar publik – privat në sterilizim në institucionet shëndetësore.