Gjendja e rrugëve në Maqedoninë e Veriut

Komunikacioni nëpër rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të thata.

Marketing

Intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është mesatar. Në vendkalimet e tjera kufitare, në anën e Maqedonisë, nuk ka vonesa të mëdha për hyrje dhe dalje nga shteti.

Autostrada Miladinovc – Shtip, pjesa Miladinovc – Kadrifakovë dhe Kadrifakovë – Milladinovc nuk është lëshuar për qarkullim, informojnë nga LAMM. Apelojmë tek të gjithë shoferët të mos e shfrytëzojnë autostradën.