Gjinekologët në spitale do bëhen edhe gjinekolog amë

Komision nga ministria e shëndetësisë me gjinekolog me përvojë po bëjnë verifikimin dhe vizitën në shtëpitë e shëndetit ku ka mungesë të gjinekologëve, do japin rekomandime dhe leje se cilat shtëpi të shëndetit të kthejnë edhe gjinekologët ndërsa ato që punojnë në spitale mund të japin shërbime edhe si gjinekolog amë në nivelin primar.

Marketing

Në këtë mënyrë do të mund të shfrytëzojmë numrin aktual të gjinekologëve, kështu ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe.

Ai theksoi se beson në këtë masë dhe pranimin e gjithë mjekëve të rinjë të cilët do të mbarojnë dhe do gjejnë veten aty ku duan edhe të specializojnë në këtë sferë.

“Bisedojmë me shumë institucione ndërkombëtare dhe me Bankën Botërore e cila bën vlerësimin e sistemit të nivelit primar ku kanë përfshirë para 10 viteve në implementimin e reformave në këtë nivel”, kështu ka deklaruar Filipçe duke thënë se këto shërbime nuk i ke sot në Krushevë, Demir Hisar, Mak. Brodd he Probishtip.