Hapet dhoma e parë senzorike në shkollat ​​e mesme të qytetit të Shkupit

Në kuadër të realizimit të projekteve nga programi “Për Shkupin modern”, i cili ofron mbështetje për nxënësit e shkollave të mesme me aftësi të kufizuara, është hapur dhoma e parë senzorike në shkollën e mesme të qytetit të Shkupit “Zdravko Cvetkovski”. Dhomat senzorike brenda shkollave të mesme do të ofrojnë një kurs më të lehtë dhe modern të procesit arsimor për nxënësit e shkollave të mesme me aftësi të kufizuara.

Marketing

Qyteti i Shkupit investon në aktivitete dhe trajnime të ekspertëve për realizim, në mënyrë që të ofrojë përfitime për të gjithë qytetarët e Shkupit, dhe projekti vazhdon me zbatimin në institucionet tjera arsimore. Dhomat senzorike janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për përmirësimin e kushteve për integrim në shkollat ​​e mesme, krahas bursave që jepen rregullisht çdo vit me qëllim të përfshirjes në procesin arsimor.