“Higjiena Komunale” apelon: Stop shkatërrimit të kontejnerëve

Gjatë tre ditëve që kaluan, në komunën e Aerodromit, persona të panjohur kanë vënë flakën pesë enëve për hedhje të mbetjes. Kontejnerët e djegur janë shkatërruar tërësisht dhe janë të papërdorshëm.

Marketing

Krahas dëmit financiar që i është shkaktuar NP,,Higjiena Komunale’’-Shkup, këto incidente shkaktojnë probleme të mëdha gjatë hedhjes, mbledhjes dhe transportit të mbetjes komunale.

NP,,Higjiena Komunale’’-Shkup apelon të ndalojë vandalizmi dhe shkatërrimi i enëve për hedhjen e mbetjes, që ekipet e Ndërmarrjes me kohë t’i të mund kryejnë detyrat e punës në terren sipas planit Operativ për punë.

Të gjitha rastet janë paraqitur te organet kompetente dhe do të ndërmerren masa përkatëse për gjetjen dhe sanksionimin e kundërvajtësve.