Islam Islami, emërohet drejtor i Medresesë “Isa Beu” në Shkup

Bashkësia Fetare Islame ka njoftuar se kryetari i saj, Shaqir Fetahu ka emëruar Dr. Islam Islamin, për drejtor të SHMI “Medreseja Isa Beu” në Shkup.

Marketing

Kjo është biografia e publikuar nga BFI:

Dr. Islam Islami lindi më 13 gusht të v.1981 në Shkup, Republika e Maqedonisë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, te “Liria”- Shkup. Gjatë mësimeve fillore ndoqi edhe mësimet fetare në mektebin e xhamisë Haxhi Muhjidin në lagjen Serava të Shkupit. Ishte i etshëm për njohuritë fetare, ku pas përfundimit të shkollës fillore vazhdoi mësimet e shkollimit të mesëm në Medresenë “Isa Beu”, në Shkup (1996-2000). Pas suksesit që tregoi Islami në Medrese, si fitues i bursës të dhënë nga Republika e Egjiptit, vazhdoi studimet e tij në Fakultetin e Usuluddinit drejtimi Akide (Apologjetikë) dhe Filozofi të Universitetit të El-Ez’herit (2000-2005).

Studimet pasdiplomike i kreu në Fakultetin e Shkencave Islame në Universitetin e Kajros, ku edhe fitoi titullin: Specialist i shkencave islame (2006-2008).

Pas specializimit të Shkencave Islame në të njëjtin fakultet vazhdon studimet Master ku pas suksesit të treguar merr titullin Magjistër i Filozofisë Islame me tezën: “Njohuria sufiste (gnoseologjia) ndërmjet Al-Muhasibiut dhe Ebu Hamid Al Gazalit,” të kryer me sukses të shkëlqyeshëm (2008-2011).

Pastaj vazhdon studimet e Doktoratës në Universitetin e UEJL në shkencat politike dhe administratë publike me temë: “Egjipti ndërmjet shekullarizmit etatist dhe islamizimit politik” (2013-2017)

Gjatë vijimit të studimeve, Islami ka qenë, po ashtu, anëtar i organizatave jo-qeveritare, përfshirë “Takimet filozofike” me kryetarin Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk, ish-ministrin i vakëfeve në Egjipt, si dhe profesorë universitarë në Egjipt dhe jashtë vendit.

Gjatë studimeve, ka qenë i punësuar në Radio Televizionin e Egjiptit si përkthyes nga gjuha arabe në gjuhën shqipe, si dhe ka qenë udhëheqës i emisionit “Ju flet Kajro.” (2003-2007)

Ka punuar po ashtu si përkthyes në takime të ndry¬shme diplomatike në Kajro (2008-2010).

Ligjërues në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup 2012.

Dr. Islam Islami si mësimdhënës është angazhuar në Medrese nga viti 2013 nga sot ka pranuar detyrën e re si drejtor, me përkushtim dhe vullnet ka filluar angazhimin, që cilësia e mësimnxënies të jetë sa më e lartë.