Ja sa njerëz e përdorin internetin në Maqedoni

Në Maqedoni, 1.583.315 njerëz ose 75.9 për qind e popullsisë përdorin internetin, ndërsa një milion (48 për qind) janë të lidhur në rrjetin social Facebook, sipas web faqes statistikore të specializuara “Internet World Stats.

Marketing

Në numrin e përdoruesve të internetit, krahasuar me fundin e tetorit të vitit të kaluar, ka një rritje prej 80.000, ndërsa nuk ka ndryshim në të dhënat për përdoruesit e Facebook.

Nga vendet e rajonit, më shumë se Maqedonia, internetin kanë përdorur në Kroaci (90.9 për qind), Bosnjë dhe Hercegovinën (80.7 për qind) dhe Slloveni (79.9 për qind). Pas Maqedonisë, renditet Serbia (72.2 për qind), Greqia (70.1 për qind), Mali i Zi (69.9 për qind) dhe Bullgaria (66.3 përqind).

Në Evropë, internetit e përdorin 704 milionë njerëz, ndërsa krahasuar me tetorin e vitit të kaluar, numri i përdoruesve të Facebook ka rënë për dy milionë, duke arritur në 341 milion.

Rrjeti online më shumë përdoret në Island dhe Norvegji, ku pothuajse e gjithë popullsia apo 99.2 për qind, kanë përdorur internetit. Në këto dy vende ka 63 për qind përdorues të Facebook.