Këshillat drejtues në shumë institucione plotësohen me kuadro shqiptare

Në më shumë se 72 institucione shtetërore janë emëruar anëtarë të Këshillave drejtues dhe atyre mbykqyrës.

Marketing

Sië mëson portali TS bëhet fjalë për vende të cilat i takojnë Bashkimit Demokratik për Integrim ndërsa dritë jeshile kanë marrë edhe nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë javëve të fundit.

Bëhet fjalë për vende të cilat kanë qenë të zbrazura dhe vende të cilat për së pari herë emërohen anëtarë shqiptarë.

Anëtarë të ri të këshillave drejtues apo atyre mbykqyrës janë emëruar në shumë institucione shtetërore, ndërmarje publike, klinika dhe insitutucione tjera.