Komisioni rregullator do të publikojë informacionin për çmimet e ngrohjes qendrore

Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) për sot paralajmëroi informacion për çmimet e ngrohjes qendrore .

Marketing

Njëherit në tre seanca përgatitore KRRE duhet të sjellë propozim vendime për miratimin e të ardhurave të rregulluara maksimale dhe qëndrime për tarifat të Ballkan Energji (prodhim, shpërndarje dhe furnizim me ngrohje) si dhe për Shoqatën për furnizim me avull dhe ujë të ngrohtë Shkup Veri SHA – Shkup dhe SHA elektranat e Maqedonisë Shkup – Dega Energjetikë Shkup.

Me vendimin e KRRE nga muaji i parë për 0,1 për qind ishte ulur çmimi i energjisë elektrike.