Kompania “Elsevedi elektrik” e interesuar për investime në Maqedoni

Kryeministri Zoran Zaev pati takim me menaxhmentin e kompanisë “Elsevedi Elektrik”, të udhëhequr nga themeluesi dhe pronari, inxhinieri Ahmed El Sevedi, në të cilën është biseduar   për mundësitë për investime në vend. Në takim ka marrë pjesë edhe Franc  Kuhar, anëtar i menaxhmentit të kompanisë sllovene “Iskraemeko”, e cila është pjesë e grupacionit “Elsevedi”.

Marketing

Pres shërbimi qeveritar ka informuar se  duke e prezantuar  kompaninë, El Sevedi ka shprehur interes të veçantë për mundësitë për investime në Maqedoni  veçanërisht në fushat ku firma është lider  në treg dhe atë për sigurimin e zgjidhjeve të tërësishme dhe të integruara energjetike në sektorë të ndryshme ku janë: përçues dhe kabllo, transformatorë, menaxhim me energjinë elektrike, prodhime elektrike dhe prodhimtari e energjisë nga era dhe energjia diellore.

Zaev ka shprehur kënaqësi nga vizita e përfaqësuesve të kompanisë, si dhe nga interesi i shprehur  i kompanisë sllovene “Iskraemeko” e cila është mes kompanive udhëheqëse botërore  në prodhimet matëse, sisteme dhe shërbime  të energjisë elektrike.

Në kumtesë potencohet se kryeministri i ka informuar bashkëbiseduesit për Ligjin e ri për energjetikë,  në të cilin  janë përmbajtur  direktivat e BE-së dhe rregulloret e pakos së tretë energjetike, si dhe  se Maqedonia është në vendin e parë në rajon në lidhje me përparimin në plotësimin e reformave energjetike.

Është biseduar edhe për mundësitë e hapura për investime në komunikacionin hekurudhor, infrastrukturën energjetike, sistemin hidroenergjetik dhe sektorin për gaz natyror.

Marketing