Komuna e Sarajit me projekt per ngritjen e nivelit arsimor te qytetareve

Komuna e Sarajit, Qendra për arsim të të rriturve së bashku me Shkollën e Mesme Saraj dhe Shkollën e Mesme Cvetan Dimov për të parën herë realizojnë me sukses projektin për ngritjen e nivelit arsimor të qytetarëve, 250 kandidatë përfundojnë me sukses shkollimin e mesëm.
Sot në ditën e ndarjes së diplomave ishte prezent kryetari i Komunës së Sarajit Blerim Bexheti, drejroresha e Qendrës për Arsim të të rriturve znj.Lindita Qazimi, drejtori i Shkollës së Mesme Cvetan Dimov Visar Durak dhe drejtori i Shkollës sê Mesme – Saraj Bedri Gjureci.

Marketing

“Komuna e Sarajit ishte iniciatore e këtij projektin dhe mbêshteti deri në fund realizimin e po të njejtit ku 250 të rritur u pajisen me diploma të shkollës së mesme, ishte kënaqési e imja që jam sot këtu për ti shpërndarë diplomat gjithashtu do të vazhdoj qe të kontribuoj në zhvillimin e nivelit tê arsimit në komunën tonë theksoi kryetari Bexheti”.
k