Komuna e Sarajit nënshkruan Marrëveshje bashkëpunimi me Komunën Rochester Hills nga SHBA

Kryetari i Komunës Rochester Hills, Bryan Barnett dhe kryetari i Komunës së Sarajit, Blerim Bexheti, në kuadër të punës së kryetarit Bexheti me SHBA-në përmes disa rrjeteve ndërkombëtare, iniciuan nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit. Aktivitetet ndërkombëtare të kryetarit Bexheti me disa qytete të SHBA-së inkurajojnë vendosjen e marrëdhënieve miqësore dhe komunikimit më të mirë ndërmjet komuniteteve, kontribuojnë në aktivitete të përbashkëta, shkëmbim përvojash dhe zgjidhjen e sfidave në fushën socio-ekonomike dhe mjedisore. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, dy kryetarët e komunave njohin rëndësinë e bashkëpunimit për ruajtjen e demokracisë lokale, e cila paraqet një mjet shtesë për afrimin e ndërsjellë.

Marketing

Partneriteti midis qytetit të Rochester Hills dhe Komunës së Sarait do të bëhet përmes shkëmbimit të vazhdueshëm të informacionit, takimeve të rregullta dhe zbatimit të programeve dhe projekteve të përbashkëta. Zbatimi i programeve operacionale që rrjedhin nga kjo marrëveshje do të mbikëqyret nga përfaqësuesit përkatës të dy kryetarëve të komunave.

Marrëveshja parashikon një paketë gjithëpërfshirëse dhe efektive të mbështetjes për të dyja palët si pjesë e vetëqeverisjes lokale, e cila fokusohet në mbështetjen e zhvillimit të lidershipit të fortë dhe efektiv politik dhe ekzekutiv, inkurajimin e efikasitetit, produktivitetit dhe inovacionit, mbështetjen e ndërsjellë të kryetarëve të komunave dhe ndarjen e praktikat e mira..

Kryetarët e bashkive do të punojnë së bashku në fushën e demokracisë dhe inovacionit, për të shkëmbyer njohuri dhe shkëmbim informacioni përmes zbatimit të programeve specifike, si dhe do të vendosin bashkëpunim ndërinstitucional në të gjitha fushat për realizimin e aktiviteteve dhe projekteve inovative.

Kryetarët Barnett dhe Bexheti konfirmuan angazhimet e tyre, me përpjekje të përbashkëta për të forcuar kontaktet ndërmjet institucioneve dhe shoqatave të dy komunave, veçanërisht në fushën e politikës, ekonomisë dhe kulturës, në sektorë me interes të përbashkët. Qasja që synon realizimin e marrëveshjes së nënshkruar bazohet në identifikimin dhe promovimin e praktikave të mira dhe shkëmbimin e përvojave për mënyra inovative për t’u përballur me sfidat lokale.