Konkurs për punësim në Komisionin e Letrave me Vlerë – paga nga 32.000 në 62.000 denarë

Komisioni i Letrave me Vlerë do të punësojë pesë zyrtarë administrativë nëpërmjet konkursit të publikuar të premten nga Agjencia për Administratë. Pagat lëvizin nga 32.000 në 62.000 denarë.

Marketing

Komisioni arsyetohet se punësimi i fundit ishte në shkurt të vitit 2015.

Marketing