Konkurs për punësimin e mjekëve dhe motrave medicinale në disa klinika të vendit (Foto)

Konkurs për punësim të punëtorëve shëndetësor me arsim sipëror dhe të mesëm në disa shtëpi shëndeti në mbarë vendin.

Marketing

Klinika Universitare për kirurgji të fëmijëve Shkup ka nevojë për punësimin e një motre medicinale. Kandidati duhet të plotësojë kushtet e nevojshme të theksuara në konkurs. Orari i punës është 40 orë në javë me pagë mbi 28 mijë denarë.

Spitali i përgjithshëm në Strugë ka nevojë për punësimin e 18 personave, edhe atë 8 mjek, 2 farmacist të diplomuar, 1 biokimist, 1 teknik farmaceutik dhe gjashtë motra medicinale.

Spitali i përgjithshëm i qytetit ‘8 shtatori’, ka nevojë për punësimin e 5 doktorëve dhe 2 punëtor të diplomuar social.
Klinika Universitare për sëmundje të syrit ka nevojë për 3 doktor dhe 4 motra medicinale.

Klinika Universitare për pulmologji dhe alergologjia ka nevojë për dy motra medicinale.

Shtëpia e shëndetit në Demir Hisar ka nevojë për 2 doktor, 2 motra medicinale dhe një motër medicinale me arsim të mesëm.

Marketing