KRRE do të vendosë për tarifën e ujit dhe për shpërndarjen e gazit

Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE), sot do të mbajë dy seanca përgatitore.

Marketing

KRRE duhet të vendosë për zgjidhjen e përcaktimit të tarifës për furnizim me ujin e papërpunuar dedikuar për furnizim të popullatës, të SHA “Ujësjellësi i RM-së Shkup, dega Kumanovë – Fusha e Likovë Kumanovë dhe për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e kushteve për rregullimin e tarifave për transmetim, menaxhim me sistemin për transmetim dhe shpërndarje të gazit natyror.

Marketing