Kryetari i Komunës së Likovës, Erkan Arifi nuk ka të ndalur me intenzitet të lartë po vazhdon me bekatonizimin e rrugëve!

Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po vazhdon, ku po bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim, komuna po ua siguron materjalin e nevojshëm, ndërsa banorët punën e dorës.

Marketing

Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim.” – shërbimi për informim i Komunës së Likovës