KSHZ: Deri në orën 11:00 kanë votuar 16.46% e votuesve

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) njofton se deri në orën 11:00, nga gjithsej 4.514 votues të regjistruar në këto vendvotime, kanë votuar 743 respektivisht 16.46 %.

Marketing

Në VV 2101 në Zhelinë kanë votuar 205 votues respektivisht 20.64%.
Në VV 1194 në Krushevë kanë votuar 87 votues respektivisht 18.55 %.
Në VV 1202 në Krushevë kanë votuar 35 votues respektivisht 11.74%.
Në VV 1272 në Ohër kanë votuar 156 votues respektivisht 21.94 %.
Në VV 1470 në Dollnen kanë votuar 83 votues respektivisht 12.61 %.
Në VV 1470/1 në Dollnen, kanë votuar 31 votues respektivisht 4.91 %.
Në VV 1844 në Strugë kanë votuar 146 votues respektivisht 19.39 %.