Ligj për shlyerjet e borxheve të komunave

Komunat kanë borxh 97 milionë euro. Qeveria vendosi që 51 për qind të këtij borxh ta mbulojë me mjetet buxhetore. Me rishikimin e buxhetit, siç ishte paralajmëruar, për këtë qëllim janë parashikuar 50 milionë euro. Me këtë, vetëqeverisjet lokale pjesërisht do të shlyejnë borxhin ndaj ekonomisë. Ndihma financiare është e pakthyeshme shprehet ministri i Financave Dragan Tevdovski dhe paralajmëroi se më asnjëherë nuk do të ketë ndihmë të këtillë për komunat.

Marketing

Marketing