Likovë, së shpejti hapet qendra për trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta

Pas përfundimit të punimeve së shpejti Komuna e Likovës hap qendrën për trajtimin e fëmijëve me pengesa në zhvillim (fëmijë me nevoja të veçanta) në f.Orizare të Komunës së Likovës.

Marketing

Ju prindër të cilët shihni që fëmija juaj ka pengesa në të folur, pengesa në zhvillim intelektual, fëmijë me Sindromin Down, me paralizë cerebrale, disleksi (pengesa në lexim), disgrafi( pengesa në shkrim), diskalkuli (pengesa matematikore)me ADHD, Autizëm.

Trajtimin e fëmijëve fillon nga mosha 18 muajshe deri më 14 vjeç, ju lutem paraqiteni. – Fëmijët do të trajtohen nga stafi i kualifikuar si psikolog, defektolog, logoped dhe punëtor social. – Regjistrimi fillon nga dita e hënë më dt. 11.03.2019 Na kontaktoni:070-992-202 071- 563-386

Marketing