Lot gëzimi te Hafizi i ri, pas përfundimit të memorizimit të Kur’anit

Lot gëzimi pas pëfundimit të memorizimit të Kur’anit dhe mbrojtjes para komisionit nga Hafiz Jusuf Aliu, e këto lot tu bëfshin ndërmjetsim tek Allahu për mundin dhe përpjekjen për ta mbushur zemrën dhe trurin tënd me fjalën e Allahut Hafiz i dashtun.

Marketing

E lum Baba dhe Nëna yte për ty, e lum familja Aliu për birin e tyre që do ta mbron shtëpin e tyre nga fatkeqsit shkaku i hivzit, e n’Ditën e Gjykimit inshAllah kurorë për prindërit e tu, e lum edhe për muhafizin Bejtulla Selmani…

Shkupi ka pse krenohet, Shkupi po mbushet me njerëz që e dojnë Fen e Allahut dhe e mësojnë atë.

Përhajr ju qoftë e drita e Allahut ju shoqëroftë përgjithmonë.

Marketing