LSDM-ja me propozim për ndryshim të Ligjit për transport dhe komunikacion

LSDM-ja ka propozuar ndryshime në Ligjin për transport dhe komunikacion në të cilat ndryshime parashikohet që transporti pa pagesë i nxehëseve te cilët janë me afër se 2 km nga shkolla të rregullohet nga Këshillat Komunal dhe çmimi te caktohet gjithashtu me vendim të Këshillit Komunal.

Marketing

Deri me tani, nxehësit që kanë qenë më afër se 2 km nga shkolla nuk i kanë pas të mbuluara shpenzimet për rruge.

Marketing