Lukarevska: Bashkësitë fetare nuk do i nënshtrohen kontrolleve nga DAP

Të gjithë personat fetarë, priftërinjtë dhe hoxhallar nuk i nënshtrohen kontrollit sipas ligjit, sepse shuma e pandarë paguhet një shumë fikse vjetore fikse, në përputhje me Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat Personale.

Marketing

Deri në ndryshimin e ligjit, ata nuk janë të detyruar të lëshojnë fatura fiskale, shpjegon Drejtoresha e DAP, Sanja Lukarevska, duke shtuar se Drejtoria mund ta kontrollojë atë vetëm në përputhje me Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat Personale.

Megjithatë, siç thotë ajo, një nga sfidat e qeverisë është transparenca në çdo aspekt, dhe pritet të jetë kështu në këtë rast.

“Kontrolli financiar mund të bëhet, por jo në drejtim të fiskalizimit”, tha Lukarevska në 1TV.