MASH: Fillimi i vitit mësimor do të jetë më ndryshe nga vitet e kaluara

Në letrën e ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi drejtuar menaxhmentit, të punësuarve dhe nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme thuhet se Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë disa ndryshime që avancojnë sistemin arsimor, dhe që hynë në fuqi këtë vit mësimor dhe për këtë shkak ky vit do të dallojë me vitet tjera.

Marketing

Ai thekson se miratimi i Ligjit për Arsim Fillor mundëson avancim të të drejtave dhe mundësive për mësuesit dhe nxënësit dhe posaçërisht është i përqendruar në përfshirjen arsimore me thekes të veçantë nxënësit me aftësitë të kufizuara, ndërsa, siç thuhet në letrën, Ligji i ri për mësuesit dhe bashkëpunëtorëve profesional në shkollat fillore dhe të mesme, për herë të parë siguron mundësi për përparim në dije dhe rritje të vazhdueshme të pagave duke u bazuar mbi këtë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Përfundimi i reformës në arsimin e mesëm profesional përmes zhvillimit të programeve katër vjeçare të arsimit profesional, që synojnë përmirësimin e aftësive praktike të studentëve, ndihmojnë në përgatitjen e kuadrit të mirë me qëllim të tranzicionit të shpejtë nga arsimi drejt punës si dhe kuadër i përgatitur për arsim të mëtejshëm”, tha Ademi.

Ai tha se në këtë konteskt mund të përmenden edhe proceset e pajisjeve të shkollave e makina dhe mjete të ndryshime, përmirësim të kushteve infrastrukturore dhe përkrahje për projektet për mësim përmes punës së drejtpërdrejtë në kompani të krijuara në shkolla.