MASH ndan 400 bursa për nxënësit e shkollave të mesme

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë ndanë 400 bursa për nxënësit e shkollave të mesme për vitin shkollorë 2018/19.

Marketing

Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga 15.10.2018 deri më 26.10.2018.

Detajet më të hollësishme rreth bursave në fjalë mund të gjeni në linkun e mëposhtëm.

http://www.mon.gov.mk/index.php/konkursi/2538-400-2018-2019

 

Marketing