Mbledhje e Komisionit kuvendor për transport

Komisioni kuvendor për transport, lidhje dhe ekologji sot do të mbajë mbledhje në të cilën do ta shqyrtojë Vendimin statutar për ndryshim të Statutit të Komisionit rregullator për banim.

Marketing

Kjo është faza e dytë e miratimit të Vendimit statutar.