Ministria ekonomisë, një nga ministrit më transparente

Ministria e ekonomisë renditet në vendin e tretë për transparencë aktive në vitin 2018, midis ministrive, me një rritje prej 26.2 për qind për dallim nga viti 2017. Ndryshe kjo ministri renditet në vendin e nëntë në renditjen e përgjithshme të të gjitha institucioneve që paraqet një rritje prej 35 vendeve për dallim nga viti i kaluar dhe 73 vende për dallim nga viti 2016.

Marketing

Marketing