MPB do të lëshojë letërnjoftime

Të gjithë sektorët për punë administrative të MPB-së do të punojnë sot (më 30 shtator 2018), kështu që qytetarët edhe këto ditë do të mund të nxjerrin letërnjoftime.

Marketing

Të gjitha kërkesat për lëshimin e letërnjoftimeve (të dëmtuar, të humbur apo të vjedhur) sipas procedurës së zbatuar ligjore, do të miratohen urgjentisht në të gjitha Sektorët rajonalë për punë administrative pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme edhe atë vetëm nëse parashtruesi nuk posedon dokument udhëtimi biometrik.

“Sot në ditën e referendumit Sektori për punë administrative do të punojnë vetëm për lëshimin e letërnjoftimeve në periudhën prej orës 7:00 deri në orën 19:00”, kumtoi MPB.