Muaji shkurt është harxhues i energjisë elektrike

Në shkurt të këtij viti në vend gjithsej janë harxhuar 731.115 megavat orë energji elektrike, 26,712 milionë metra kub normal të gazit natyror, 536.377 tonë thëngjill dhe 70.563 tonë produkte të naftës.

Marketing

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, 72,6 për qind e energjisë elektrike të harxhuar është prej prodhimit vendor ndërsa për prodhimin e saj janë përdorur 97,6 për qind e thëngjillit të harxhuar.