Muça përveç që zbukuron edhe kontribuon për një qytet më të pastër

Gjithë duam një qytet më të pastër dhe të gjelbërt për të gjithë ♻. Ka miliona arsye për të qenë të ndërgjegjshëm andaj 🚯 ‘Mendo para se të hudhësh’. Së bashku me punëtorët administrativ 👩💻👨🏼💻iu bashkëngjita aksionit të përbashkët për një qytet më të pastërt ✅. Mundesh edhe ti nëse do!

Marketing