Ballina Aktuale Në Maqedoni depërtojnë dy prodhime të modifikuara gjenetike

Në Maqedoni depërtojnë dy prodhime të modifikuara gjenetike

Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (AUV) ka zbuluar se në Maqedoni janë importuar dy prodhime të modifikuara gjenetike, orizi dhe bërxolla dhe grimcat prej sojës pa u deklaruar.

Marketing

Edhe te misri për kokoshka janë konfirmuar modifikime gjenetike, por vetëm me analizën e parë. E dyta, superanaliza, e bërë në laboratori referente, ka qenë negative. Ka treguar se misri nuk është i modifikuar gjenetikisht.

Siç deklaroi për MIA-n drejtori i AUV-së Zoran Atanasov, kontrollet janë zbatuar në maj të këtij viti, ndërsa disa nga analizat ende bëhen.

Misri për kokoshka është nga Argjentina, bërxollat prej sojës dhe grimcat e bukës janë nga Serbia ndërsa orizi është prodhuar nga farat e modifikuara gjenetike të importuara. Të gjitha janë gjetur në depo të operatorëve me ushqim dhe nuk janë lëshuar në shitje me pakicë, përveç një pjesë e grimcave dhe bërxollave të sojës të cilat tashmë janë tërhequr dhe janë nën kontroll zyrtar.

“Me programet e reja dhe sistemin e kontrolleve konfirmuam se janë lëshuar tre prodhime me prani të OMGJ-së, ndërsa nuk janë deklaruar. I gjetëm në shitje gjatë zbatimit të kontrolleve të rregullta për siguri të ushqimit. Për mostrat e marra nga grimcat e sojës (1.320 paketime me nga 200 gramë) dhe bërxollave të sojës (1.270 paketime me nga 200 gramë), rezultati parësor është pozitiv. Pritet rezultati i analizës së dytë që bëhet në laboratori referente.
Prodhimet janë importuar nga Serbia fqinje. Deri në marrjen e rezultatit, tërë sasia e bërxollave dhe grimcave të sojës nga pjesa e njëjtë që ka qenë në depo të operatorit, është lënë nën kontroll zyrtar, ndërsa pjesa tjetër që është lëshuar në qarkullim është tërhequr. Pozitiv në OMGJ janë rezultatet nga mostra e marrë e orizit për të cilën operatori nuk ka kërkuar superanalizë”, sqaron Atanasov.
Në lidhje me orizin, drejtori informon se bëhet fjalë për 550 kilogramë.

“Orizi është prodhuar nga fara importuese dhe është gjetur në depo të operatorit. Është lënë nën kontroll zyrtar dhe do të asgjësohet. Operatorit me ushqim i është caktuar dënim në para, prej 5.000 euro në kundërvlerë të denarit për subjektin dhe 1.700 euro për personin përgjegjës”, thotë Atanasov.

Maqedonia ende nuk lejon import të ushqimit me OMGJ ose prodhime të modifikuara gjenetike.

Në pyetjen, a hamë ushqim të sigurt, Atanasov është i vendosur, konsumatorët duhet të jenë të sigurt në atë.

“Maqedonia konsumon ushqim të sigurt. Atë e konfirmon edhe fakti se nga gushti i vitit të kaluar deri më sot janë paraqitur vetëm tre toksicitete ushqimore (helmime me ushqim).

Ato janë rastet “Sedmica”, “Lear” dhe i fundit, me dasmorët në Shtip. Do të dëshiroja mbrojtja të jetë e qindpërqindtë, por sipas ligjit, përgjegjësinë për sigurinë e prodhimeve e mbajnë operatorët. Agjencia është mekanizëm kontrollues për atë nëse ata i plotësojnë kriteret dhe standardet e përcaktuara”, potencon drejtori.

Marketing
Exit mobile version