Nga kush frikësohet Mickovski?!

Sipas rregullores së Ministrisë së Punëve të Brendshme, të paktën 2 vjet ish-zyrtarëve u takon me ligj që të kenë mbikqyrje policore 24 orë në ditë.

Marketing

Por pas të kësaj periudhe, siguria mund të zgjatet pas një vlerësimi paraprak të rrezikut ose personi mund të kërkojë vetë kërkesën për sigurim policor.

Së fundmi udhëheqësi i VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski ka kërkuar dhe ka fituar sigurim policor nga ana e MPB-së një muaj më parë.

Marketing