Orari i punës tek evropianët?!

Java mesatare e punës në vendet e Bashkimit Evropian zgjat 40.2 orë, ku sipas të dhënave të fundit të Eurostatit nga 2017, meshkujt punojnë mesatarisht pak më gjatë 41 orë, derisa femrat 39,3 orë.

Marketing

Punonjësit në sektorin e minierave punojnë më gjatë – mesatarisht 42 orë, ndërsa java më e shkurtër e punës është në arsim – 38.1 orë.

Java më e gjatë e punës në BE është në Britani të Madhe – 42.1 orë, pasuar nga Zvicra (41.8), Qipro (41.6), Austria (41.3), Greqia dhe Portugalia (41 orë).

Java më e shkurtër e punës është në Danimarkë, i cili është vendi i vetëm ku punohet 37.8 orë.

Në vendet jashtë BE të përfshira në anketë, javën më të gjatë të punës e ka Turqia me 49,1 orë.

Hulumtimi i Eurostatit gjithashtu përfshin katër vende në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Java e punës më e shkurtër është në Kroaci – 40.4 orë, pasuar nga Sllovenia me 40.9 orë. Në Maqedoninë Veriore, mesatarja është 42.3 orë, ndërsa në Mal të Zi 43.6 orë.