Paraqitja në DAP, ende nuk ka vendim për pensionistët

Ende nuk dihet nëse pensionistët dhe ata të cilët kanë vetëm të ardhura nga paga do të duhet të dorëzojnë në formë elektronike deklaratat vjetore tatimore. Kjo risi që verës e paralajmëroi Drejtoria e të Ardhurave Publike shkaktoi reagime të ashpra te pensionistët që nuk kanë mundësi ta zbatojnë këtë procedurë në mënyrë elektronike. DAP-i paralajmëroi ndryshime të zgjidhjes ligjore me të cilën pensionistët do të përjashtohen nga ky obligim, por deri tani mbetet vetëm paralajmërim.

Marketing

“Kjo është para së gjithash punë e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, por intenca jonë, unë tashmë thash, kemi biseduar me DAP-in, unë mendoj se ata janë duke punuar në gjetjen e një zgjidhjeje me të cilën do t’u mundësohet pensionistëve që të mos shkojnë, të mos parashtrojnë deklarata të tilla, por ato të merren përmes rrugës administrative. Unë personalisht e mbështes këtë, por duhet edhe në aspektin teknik të përfundohet në Drejtorinë e të Ardhurave Publike para se të thuhet publikisht”, theksoi Dragan Tevdovski, ministër i Financave.

Marketing