Parqet dhe gjelbrime thërasin marimangën për të punësuarin e tyre (FOTO)

Parqet nuk janë vende për parkim por për argëtim dhe pushim 🤹‍♂👨‍👩‍👧‍👦!
Për ne, nuk do të jetë me rëndësi se në çfarë posti dhe pozite jeni, vallë jeni në pozitën e shefit 👷, drejtuesit 👨🏼‍💻 ose të punëtorit 👨‍🔧. Në këtë rast, të gjithë Ju jeni qytetarë që rrezikoni mjedisin jetësorë 🏞.

Marketing

Marketing