Për festa do të ketë mjekë kujdestarë në të gjitha poliklinikat e Shkupit

Shërbimet e Shtëpisë së shëndetit në Shkup gjatë ditëve festive do të sigurojnë mbrojtje shëndetësore 24-orëshe përmes pikave kujdestare të natës në Poliklinikat Idadia, Çento, Çair, Gjorqe Petrov, Bit pazar, Jane Sandanski, Shuto Orizare, Draçevë dhe Bukuresht.

Marketing

“Nga Shtëpia e shëndetit në Shkup theksojnë se kujdestaria e së shtunës më 27 prill e të gjitha shërbimeve specialiste do të realizohet në poliklinikën Bukuresht nga ora 8 deri në 16 dhe mbulim 24-orësh nga Shërbimi për Ndihmë mjekësore urgjente me mjekim shtëpiak.

“I rekomandojmë qytetarët që për shkak të periudhës së kaluar të ekzistimit të kenë kujdes me futjen e ushqimit me origjinë të kafshëve dhe konsumim të alkoolit për shkaqe shëndetësore dhe të sigurisë”, qëndron në kumtesën e IPSH Shtëpia shëndetësore e Shkupit -Shkup.