Për herë të parë me propozimin e qytetarëve do të ndahen mirënjohje për kontribut në turizëm

Ministria e Ekonomisë startoi konkursin vjetor për mirënjohje për kontribut në fushën e turizmit, që do ti përzgjedh më të suksesshmit në kategoritë e mëposhtme: hotelet me nënkategori: SPA, hotelet malore, liqenore, hotelet në qytete dhe investimet e reja, restorantet, kapacitet e akomodimit, agjencitë e udhëtimit, agjencitë turistike për sjelljen e turistëve, manifestime nga fusha e turizmit, udhëheqës turistikë, si dhe projektin më të mirë të realizuar në fushën e turizmit.

Marketing

Konkursi do të zgjasë deri më 5 shtator dhe më të suksesshmit do të marrin mirënjohje gjatë ceremonisë tradicionale me të cilën Ministria e Ekonomisë shënon Ditën Botërore të Turizmit – 27 shtatorin.

Çmimi është jomaterial dhe synon të respektimin e të gjithë individëve, shoqatat e qytetarëve dhe ndërmarrjet që kontribuan vitin e kaluar në rritjen dhe zhvillimin e turizmit në Republikën e Maqedonisë, konfirmoi praktikat e mira të të gjithë aktorëve në turizëm në vend.

Risi këtë vit është se krahas punonjësve turistikë përmes shoqatave të saj të biznesit, propozimet për më të suksesshmit në kategoritë e partnerëve mund të jepen nga vetë konsumatorët-qytetarët, ose më saktëturistët, përmes një formulari aplikimi, i cili vendoset në faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë së bashku me kanalet e aplikimit, duke shpjeguar pse ata propozojnë pikërisht atë produkt turistik. Propozimet paraqiten me shkrim në Formularin e Aplikimit me postë ose përmes arkivit të Ministrisë së Ekonomisë.

Një komision i posaçëm do të shqyrtojë propozimet dhe do të bëjë përzgjedhjen në bazë të kritereve të paracaktuara, dhe në çdo kategori dhe nënkategori parashikohet të japë tre çmime. Në këtë mënyrë transparente, me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të publikut, do t’u jepet mirënjohje më të mirëve, dhe kjo do të jetë motivim për palët e tjera të interesit në turizëm. Përveç qytetarëve, të drejta për propozime përmirënjohje kanë institucionet, ndërmarrjet, shoqatat e qytetarëve, odat ekonomike dhe komunat.

Marketing