Qeveria rrit subvencionet për nxitje të efikasitetit energjetik në amvisëri

Gjithsej 29,7 milionë denarë është rritja e re për Programin për promovim të burimeve ripërtëritëse të energjisë dhe nxitjes së efikasitetit energjetik në amvisëri për vitin 2019, me çka Qeveria në mbledhje të sotme i rriti subvencionet në 79 milionë denarë.

Marketing

Me ndryshimet janë paraparë plotësisht pesë milionë denarë për subvencione për kolektorë diellorë, 14,7 milionë denarë subvencione për dritare PVC apo alumini dhe plotësisht 10 milionë denarë për subvencione për stufa me peletë. Nga gjithsej 30 milionë denarë për stufa me peletë, 15 milionë denarë do të dedikohen për kërkues me të ardhura të ulëta (konsumatorë të ndjeshëm) dhe të njejtët do të kenë përparësi gjatë ndarjes së subvencioneve. 15 milionët e tjerë do të ndahen në mënyrë të përshkruar në programin dhe konkursin publik.

Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi informatën për fillim të realizimit të projektit Ndërtimi i një pjese të kanalizimit fekal për Zonën industriale Vizbeg në Komunë të Butelit.
Në mbledhje, është pranuar edhe nisma për formim të Grupit të punës për koordinim dhe ndjekje të projekteve zhvillimore në Rajonin e Prespës me Republikën e Greqisë, për të cilat janë paraparë disa dhjetëra milionë euro nga IPA dhe fondet e BE-së për bashkëpunim tejkufitar.

Qeveria solli vendim për miratimin e mjeteve nga Buxheti i RMV-së për vitin 2019 në shumë prej 5.000.000 denarë, për zbatimin e masave për ulje të ndotjes së ajrit dhe ulje të koncentrimit të lartë të PM10 dhe PM2.5 në Komunën e Strumicës.

Ministrat e shqyrtuan dhe miratuan Informatën për ngritje të statusit të RMV-së në Bashkësinë e demokracive dhe e detyruan Ministrinë e Punëve të Jashtme që në afat pej shtatë ditësh, ta parashtrojë letrën për qëllimet, në të cilën do të përmbahet kërkesa për përfitimin e statusit të vendit anëtar të Këshillit drejtues të BDR.

Qeveria e miratoi edhe Propozim – Platformën për pjesëmarrje të delegacionit të RMV-së në mbledhjen e rregullt të 74-t të Asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kryesuar nga kryeministri Zoran Zaev, i cili do të ketë edhe fjalim në debatin e përgjithshëm të Asamblesë më 28 shtator të vitit 2019.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e miratoi Informatën për inkuadrimin e RMV-së në Strategjinë për Rajonin e Adriatikut-Jonit dhe i detyroi Sekretariatin për Çështje Evropiane dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të kërkojnë nga resorët kompetentë ministror të përcaktojnë nga një koordinues nacional për Strategjinë, të cilët di të angazhohen për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave, për projektet për transport dhe lidhje, ekonomi, për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor, si dhe koordinues për projektet për ndërlidhje të rajonit. .