Reklamimi i paguar politik, partitë nuk heqin dorë nga paratë shtetërore

Partitë nuk heqin dorë nga paratë shtetërore për reklamim në media gjatë zgjedhjeve. Organet rregullatore kritikojnë se ndryshimet në Kodin Zgjedhor, që do t’i jepnin fund reklamave politike të paguara nga buxheti, kanë ngecur në Kuvend. Sipas drejtorit të Agjencisë për shërbime audiovizuele, Zoran Trajçevski, kjo mënyrë e reklamimit hap mundësi për keqpërdorime dhe korrupsion potencial. Ai thotë se në ciklin e fundit zgjedhor u regjistruan tentativa për marrjen e parave nga faqet e internetit për ngjarje që  nuk ishte transmetuar.
“Të dhënat nga monitorimi i çdo sekonde reklamimi të paguar politik në televizione dhe radio që e zbaton Agjencia, japin indice se partitë reklamohen edhe në media ku nuk e kanë patjetër të reklamohen ose në termine që nuk shikohen apo dëgjohen.”, – deklaroi drejtori i Agjencisë për Shërbime Audiovizuele, Zoran Trajçevski.
Revizori kryesor Maksim Acevski thotë se humbet kohë për revizion të panevojshëm në institucione, sepse askush nuk i sheh revizionet  e tyre dhe nuk ka sanksionime për shkelje.
“Të bëni revizionin e 144 pjesëmarrësve, për dikë që është paraqitur si këshilltar në komunën e Zërnovcit, pa dallim, nuk dua të tingëllojë se nënçmoj ndonjë individ, vetëqeverisje lokale ose komunë, që nuk ka shpenzuar mjete financiare, është kohë që humbet kot së koti.”, – theksoi revizori, Maksim Acevski.
Në KShZ për reklamim  zgjedhor janë regjistruar 300 media, ndërsa 251 prej tyre janë faqe interneti. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe ShGM-ja përcaktuan se disa nuk kanë strukturë pronësie e disa janë hapur pak ditë para zgjedhjeve. Si problem u theksua edhe reklamimi në rrjetet sociale, të cilat nuk i nënshtrohen asnjë rregulloreje.
“Fakti që internet portalet nuk kanë kartën e tyre personale, mënyrat e regjistrimit lënë hapësirë për keqpërdorimin e këtyre mjeteve. Duke pasur parasysh se kemi edhe zbrazëtirë juridike, në ligj nuk është përcaktuar organ që do të bëjë mbikëqyrjen e reklamimit të këtyre portaleve elektronike.”, – u shpreh kryetarja e KShPK-së, Tatjana Dimitrovska.
“Ka portale të formuara për të cilat hapet dyshim se janë qëllimisht të formuara,  vetëm që të marrin të holla për fushatën, si dhe portale të cilat nuk shpallin informata që përfshinë interes më të gjerë shoqëror.”, – theksoi kryetari i ShGM-së, Mlladen Çadikovski.
Në zgjedhjet e dyfishta, 10.6 milionë euro nga paratë e qytetarëve do të shkojnë në llogaritë e partive për reklamimin e fushatave zgjedhore. Ligji parashikon që 45 për qind e shumës do të merret nga dy partitë më të mëdha në pushtet dhe dy partitë më të mëdha opozitare. Shtatë për qind janë të destinuara për partitë që kanë fituar një mandat parlamentar në zgjedhjet e mëparshme, vetëm tre për qind janë të destinuara për partitë joparlamentare.